Knihy

Zde naleznete pár mých výpisků z různých knih.
Každá kniha zvlášť zde:
Nejbohatší muž v Babylóně – https://www.betitanium.com/category/nejbohatsi-muz-v-babylone-george-s-clason/
Trading Coach – https://www.betitanium.com/category/knihy/trading-coach-brett-steenbarger/
Tajemství – https://www.betitanium.com/tajemstvi-rhonda-byrne/
Cesta želvy – https://www.betitanium.com/cesta-zelvy-curtis-m-faith/
Pět jazyků lásky – https://www.betitanium.com/pet-jazyku-lasky-gary-chapman/

Tržní podmíněnost

Pohyb trhu není podle normální distribuce. Je v něm větší podíl extrémních výskytů. To vede obchodníky k tomu, že vyhledávají dlouhé, trendující pohyby. Trhy se však také častěji vracejí ke své střední hodnotě, než bychom očekávali u normální distribuce. Proto nám vzniká velké množství falešných trendů. Struktura tržních pohybů vyvíjí na obchodníky velký psychický tlak. Nelze si uchovat emocionální vyrovnanost, když se výrazně zvýší výkyvy ve Vašich ziscích… Read more →

Formulujte své obchodní chování

Trestání nefunguje, protože nevytváří a neposiluje správné chování. Bohužel hodně obchodníků se snaží více motivovat pomocí trestů než pomocí chvály. Řada obchodníků nedokáže v obchodování vytrvat, protože ve své práci nalézají jen málo pozitivního povzbuzení. Váš vývoj musí být neustále pozitivní a musí vytvářet správné obchodní návyky, nikoli trestat ty špatné. Pozitivní tón si při tréninku uchováte pomocí postupného formování svých obchodních návyků – odměňujte se za… Read more →

Využijte síly sociálního učení

Mezi největší chyby, co mohou obchodníci dělat je, že pracují izolovaně od ostatních. Od kolegů můžete získat nové postřehy, povzbuzení a cennou zpětnou vazbu. Společné učení zkrátka násobí zkušenosti a urychluje Váš rozvoj. Nejlepší lekce dostanete při pozorování neúspěšných obchodníků. Budete se pak chtít vyvarovat chybám, co sami dělají. Mezi zajímavý přínos je možné zařadit i publikované rozhovory s úspěšnými obchodníky. Zkuste si najít obchodníky, kteří se Vám nebudou stydět říci, že děláte chyby.… Read more →

Identifikujte jemné souvislosti

Když si neuvědomíme na co v trzích reagujeme, je velmi složité si vytvořit odlišný vzorec chování. Problémové vzorce chování se nám v obchodování spouštějí dost často právě kvůli jemným změnám nálady. Nálada a kognitivní funkce jsou ovlivňovány i tělesnými faktory. Může to být únava, hlad, svalové napětí nebo také naše tělesná kondice. Všechny vzorce chování, které narušují náš každodenní život, se projevují také v našem obchodování. Zdá se Vám, že jeden den obchodujete… Read more →

Zjistěte své možnosti

Naše chování je převážně tvořeno pouhými reakcemi na určité situace. Když jsem zde zmiňoval kognitivní přístup, tak šlo o trénink, kdy jsme se snažili změnit uvažování obchodníků. U behaviorálního přístupu se budeme snažit odnaučit se spojitosti, které vedou k negativním důsledkům a vytvoříme nové, pružnější vazby. Těmto spojitostem říkejme behaviorální vzorec. Ten se učíme opakováním a zbavíme se jej tak, že jej přestaneme posilovat. Destruktivní způsoby chování v trzích jsou výsledky snahy předejít bolesti. Nedívejte se na své obchodní… Read more →

Budujte si pozitivní myšlení

Pozitivní myšlení nemusí být vždy nezbytně optimistické, ale mělo by být konstruktivní. Při sledování pozitivního myšlení budeme v deníku sledovat chvíle, kdy obchodujeme dobře. První sloupec bude obsahovat popis toho, co se dělo na trzích ve chvíli, kdy jsme obchodovali dobře. Ve druhém sloupci bude samomluva, kterou jsme vedli před a v průběhu obchodu. A do třetího sloupce si budeme zapisovat, jak nám tato samomluva pomohla k dobrému obchodu. Z toho všeho plyne, že v deníku… Read more →

Dělejte změny pomocí kognitivních experimentů

Když vytváříte nová pozorování a zkušenosti, které vyvracejí negativní vzorce myšlení, postupně tyto vzorce měníte a odstraňujete jejich zkreslení. Správně provedený experiment může velmi silně a jasně vyvrátit naše schémata. Úspěšný trader vytváří silné, pronikavé zkušenosti, které odstraňují staré, navyklé vzorce. Obchodníci si myslí, že na sebe musí být tvrdí, aby si uchovali motivaci. Takoví obchodníci by na sobě měli udělat týdenní pokus, experiment, že se každý den tento… Read more →

Bojujte s negativními vzorci myšlení pomocí kognitivního deníku

Deník, o kterém jsem psal naposled, měl tři sloupce. Mrkněte se, které to byly. Dnes přidáme ještě jeden sloupec, který bude reprezentovat Vaši systematickou snahu změnit vnitřní dialog a nahradit automatické, negativní myšlenky realističtější a konstruktivnější realitou. Pro příklad vezměme obchodníka, který je puntičkář. Často tak kritizuje sám sebe, že není dost dobrý. Vydělává dost peněz, ale vadí mu, že nevystoupil na úplném konci pohybu trhu. Cítí se znechuceně, a pak… Read more →

Změňte své vzorce myšlení pomocí intenzivní vizualizace

Vizualizace je cenná proto, že nahrazuje skutečnou zkušenost a může neobvykle silně vyvolávat emocionální reakce. Je důležité identifikovat opakující se automatické myšlenky. Když si určitý vzorec myšlení oblíbíme a jeho následky nám nejsou alespoň trochu nepříjemné, mnohem hůře se jej budeme zbavovat. Když si pomocí vizualizace spojíte své nejhorší uvažování s nejhoršími lidmi ze své minulosti, naučíte se sami sebe umlčet. Někteří obchodníci (i já) obchodují nejlépe, když se cítí… Read more →

Přemístěte své negativní vzorce myšlení

Přemístění je psychologická technika, která vyjímá problémový vzorec a umísťuje jej do jiného kontextu. Často se za našimi slabostmi skrývá síla, která nám umožní přistupovat k problémovým vzorcům novým způsobem. Přemístění také často změní negativní motivaci v pozitivní. Nejvíce negativní vzorce myšlení vycházejí z nějaké pozitivní pohnutky. Když tuto pohnutku najdeme a zjistíme, jak ji splnit, posílí to náš rozvoj. Když spatříte své problémy v jiném světle, můžete na ně… Read more →