Co jsou to opce?

Opce jsou deriváty. To znamená, že jejich hodnota je odvozená od podkladového aktiva (např. od akcie, akciového indexu, ETF, ETN, atd.).

Opcí se rozumí smlouva mezi dvěma subjekty o koupi a prodeji podkladového aktiva (například akcií) za:

 • předem stanovenou cenu
 • a v předem stanoveném čase

Opce se obchodují ve standardizovaných kontraktech. Jeden opční kontrakt představuje 100 kusů akcií.

Standardizace se týká dne expirace. Tj. den, kdy vyprší právo vyplývající z dané opce. Stanovený den je vždy třetí sobota expiračního měsíce. To znamená, že pokud platnost opce vyprší např. v lednu, tak poslední den, kdy se dá s opcí obchodovat, je třetí lednový pátek. (U opcí na ETF je tomu trochu jinak).

Standardizovány jsou také intervaly realizačních cen. Realizační cena je nazývána strike. Jedná se o cenu, za kterou má vlastník opce právo koupit, nebo prodat podkladové aktivum.

Opce na akcie neposkytují hlasovací právo a ani nárok na dividendu.

Rozeznáváme dva druhy opcí:

 • call opce – zajišťují právo v budoucnu podkladové aktivum koupit
 • put opce – dávají jejímu majiteli právo podkladové aktivum v budoucnu prodat

Aby toho nebylo málo, tak oba druhy opcí mohou být:

 • koupené – long call opce, long put opce
 • vypsané – short call opce, short put opce

U opcí se sleduje:

 • měsíc expirace (expiration date)
 • realizační cena (strike price)
 • typ opce (call/put)
 • cena opce
 • rozdíl (spread) mezi nákupní a prodejní cenou (bid, ask)
 • počet otevřených kontraktů (open interest)

 

Kam dál?

Na dalších stránkách uvádím pouze typy opcí, které používám, resp. vypisuji. Takže pokud Vás to zajímá, můžete si rozkliknout tyto typy “strategií”, složených z jedné opce:

Jednotlivým strategiím, které jsou složením několika put nebo call opcí se nevěnuji.

 

Na webu tohoto projektu můžete naleznout také aktuálně vypsané opce a historii obchodů. Na tuto stránku mají přístup pouze mí studenti a lidé, se kterými opce aktivně diskutuji. Chcete-li se dozvědět více, napište mi.

 

Pozn.: Prosím nepleťte si popsané opce s opcemi binárními. Binární opce považuji za absolutní nesmysl a hazard, který vznikl jen pro další příjem brokerů. Bohužel byly schválený jako legální fin. instrument.

 

Zdroj dalších informací:
Tento článek je souhrn fakt a základních pojmů. Nicméně jsem čerpal z webu pana Košťála. Pro více informací navštivte jeho stránku.

 

Líbil se Vám tento článek? Předem děkuji za lajk nebo jeho sdílení. Pokud nechcete přijít o další články, které publikuji, lajkněte si komunitu Be Titanium na Facebooku. Jestliže se chcete pobavit o opcích, tak mi napište, nebo položte dotazy i ostatním v Trading fóru.

 

Vaše komentáře:

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close